Pojištění proti odcizení vozidla je cenný produkt

Bylo by pro vás odcizení vozidla nejen nepříjemnou, ale i těžko řešitelnou situací? Určité řešení pro takové obtížné okamžiky života představuje pojištění proti odcizení vozidla. Ztrátu auta vám toto pojištění sice ihned nenahradí, ale aspoň vám bude částečně kompenzovat vzniklou finanční újmu. Toto pojištění je určeno všem majitelům vozidel – pojišťovny se snaží nabídnout takové produkty, které budou pro klienty přijatelné jak podmínkami, tak cenou.

Rozsah pojištění proti odcizení vozidla je skutečně bohatý

Pojištění proti odcizení vozidla se vztahuje na odcizení krádeží, loupeží, krádeží vloupáním nebo neoprávněným užíváním vozidla. Pojištěna mohou být všechna tuzemská a legálně dovezená zahraniční vozidla, jiná pravidla platí například pro veterány. Pojištění může zahrnovat i výbavu vozidla a může poskytovat ochranu na celém území Evropy.

Pojišťovny vyžadují zabezpečení vozidel

Většina pojišťoven vyžaduje od majitele vozidla také některý z typů zabezpečení, například mechanické zabezpečení, imobilizér, alarm s blokováním funkcí nebo satelitní a monitorovací systém. Záleží na výši pojistné částky. Zvolením nadstandardního zabezpečení je možno získat výrazné slevy z pojistného, takže investice do zabezpečení se jistě vyplatí.

Jak postupovat v případě odcizení vozidla

Prvním krokem při odcizení vozidla by mělo být přivolání Policie ČR a sepsání protokolu o odcizení vozidla. Škodní událost je pak třeba neprodleně ohlásit pojišťovně. Po dodání všech požadovaných dokladů a dokumentu o odložení pátrání, který policie vydá nejdříve za měsíc po nahlášení škody, může být poskytnuto pojistné plnění ve smluvené výši.

nové havarijní pojištění, kalkulace povinného ručení bez závazků, znáte zákon o povinném ručení ? 

Pojištění proti odcizení vozidla